Textflow

Textflow är ett verktyg för samarbete kring texter som verkar lämpa sig väl för grupparbeten där studenter ska kommentera varandras arbeten och jämföra olika förslag på formuleringar t ex. Det finns som både gratisversion och mot betalning. Gratisversionen ska ha i stort sett alla versioner som den andra, med den skillnaden att dokumentet får en vattenstämpel om Non commercial use. Fördelen med Textflow kan vara att man jobbar i sitt eget dokument och sedan laddar upp det på en webbplats där den egna versionen jämförs med originaldokumentet, förslag på ändringar visas i rutor jämsides med den senaste versionen (eller den version av texten man vill jämföra med) och författaren kan sedan välja om han/hon vill föra in ändringarna eller inte. Dock är Textflow ett verktyg som fortfarande utarbetas och det ser ut att fortfarande finnas en del problem med det som t ex att vissa förslag på smärre ändringar ändå visas inuti en större ruta (så att man ,åste läsa igenom en del text innan man hittar skillnaden). Jag upplevde också att verktyget klippte av en text som jag importerade in. Det känns inte heller helt intuitivt att arbeta med. men layouten är snygg och det ser lovande ut. Så det kan vara en idé att testa detta verktyg (som är svenskproducerat) jämsides med någon annan applikation för att dela och editera dokument, t ex Googledocs .