Vissa kursdeltagare som ska använda ett nätbaserat verktyg för att skriva tillsammans i ett dokument föredrar kanske att arbeta var för sig, vid olika tidpunkter, och sedan bestämma en dag eller tidpunkt då man anser dokumentet vara färdigt för inlämning. Man kanske diskuterar ändringar via email eller kommentarer i själva texten. För andra uppgifter kanske det är mer lämpligt att man arbetar tillsammans koncentrerat under en viss tidsperiod, dvs synkront. Det kan förstås också vara så att man använder båda dessa sätt, dvs att man arbetar enskilt i samma dokument under en vis tid för att vid en eller flera tillfällen "träffas" på nätet för att diskutera ändringar eller enas om att dokument är färdigt för inlämning t ex. Synkrona träffar kan arrangeras på olika sätt. Ett verktyg som möjliggör för synkrona samtal över webben, med eller utan video, är Skype . Många studenter och lärare använder redan Skype för privata samtal både nationellt och internationellt och det är enkelt och gratis att använda så länge man ringer från en dator till en annan. Skype kan vara ett lämpligt verktyg att använda vid grupparbeten över nätet eftersom det både är gratis och stabilt och eftersom det erbjuder förutsättningar för röstsamtal, vilket kan vara bekvämt när man ska skriva tillsammans i ett dokument på webben. Givetvis kan man använda textchattverktyg också - som t ex msn eller iChat - men det är krångligare att behöva skriva både i chattfönstret och i dokumentet och det går snabbare att enbart skriva i det dokument man samarbetar kring samtidigt som man diskuterar formuleringar via röstchatt inom gruppen. Det kan därför vara en idé att rekommendera Skype till de studenter som vill arbeta synkront med en uppgift i t ex Googledocs. Kursdeltagarna i en grupp som ska arbeta på ett gemensamt dokument laddar då ner Skype och loggar sedan in på sitt Skypekonto vid den bestämda tidpunkten samtidigt som man loggar in i t ex googledocs. Här finns instruktioner för hur man startar ett gruppsamtal med Skype.

Här har jag senare tänkt att lägga in en tutorial för Skype, men det finns också sådana på hemsidan www.skype.com.