Mindmeister är ett verktyg för att göra mindmaps och presentationer online och dela dem med andra. Flera personer kan samarbeta i arbetet med att bygga upp en presentation. Verktyget är gratis i sin mest grundläggande form, dvs man kan skapa enkla mindmaps tillsammans med andra och dela ut dessa till exempelvis lärare och kurskamrater. Man kan välja om den som man delar mindmapen med ska kunna ändra i den eller endast titta på den. I mindmappen kan man också lägga till ett antal ikoner och bilder och de som delar på mindmappen kan göra noteringar och kommentarer till presentationen. det kan vara ett bra sätt att t ex göra en disposition på eller att planera ett grupparbete. man kan också exportera den färdiga mindmappen som en bild eller en pdf-fil. Man kan också gå tillbaka och se olika skeden i arbetet med mindmappen, t ex om man vill gå tillbaka till en tidigare version av den. Mindmeister är ett av flera onlineverktyg för att göra mindmaps och det är mycket enkelt att använda. Det är inte särskilt avancerat och det finns i den enklaste versionen inga särskilt avancerade funktioner - då får man uppgradera, men funkar utmärkt för enklare presentationer och planer. Allt man gör sparas automatiskt så fort man har skapat en ny mindmap så nästa gång man loggar in finns den senaste versionen av arbetet där.

Nedan se ett exempel på hur det kan se ur när man arbetar i Mindmeister och ett exempel som visar hur en färdig Mindmap kan se ut:
Bild_4.png

Bild_3.png