Googledocs


Vad är Googledocs?

Googledocs är ett gratis, nätbaserat verktyg för ordbehandling, presentationer och kalkylblad som används för att dela och samarbeta kring dokument. För att kunna skapa och/eller skriva i dokument behöver man ha ett Google-konto, vilket man enkelt skapar här . Som skapare av ett dokument (eller om man har tilldelats behörighet att dela dokumentet med andra av den som skapar dokumentet) kan man dela dokumentet med upp till 200 personer, av vilka 20 kan editera dokumentet och resten endast se dokumentet men inte ändra i det. Man kan således arbeta tillsammans med andra på ett och samma dokument både asynkront och synkront.

Hur kan mina studenter och jag som lärare ha nytta av Googledocs vid grupparbeten?

Vid uppsats- och grupparbete kan en grupp studenter skapa ett gemensamt dokument som de sedan arbetar i. Dokumentet kan vara ett vanligt textdokument, ett kalkylblad eller en presentation (powepoint). Man kan också importera ett dokument man redan har skapat i t ex Word, Excel och Powerpoint till Googledocs för att dela det med andra. Googledocs har de flesta funktioner som man hittar i ordbehandlingsprogram om Word. I dokumentet kan man även precis som i ett vanligt word-, excel- eller powerpointdokument kommentera delar av dokumentet. Studenterna kan dela dokumentet med en eller flera lärare som då kan följa studenternas arbete medan det pågår eller när det är färdigt. Läraren kan genom funktionen Revision history följa vad varje enskild student har bidragit med i ett dokument.

Hur kan ett lärarlag ha nytta av Googledocs vid betygssättning?


Ett lärarlag kan skapa ett kalkylblad i Googledocs som man sedan använder som ett gemensamt levande dokument för att betygsätta en grupp studenter inom ramen för en kurs. Lärarlaget kan använda olika färger för att markera sin identitet och man kan förstås också gå in under Revision History för att se när en viss lärare lade in sitt betyg. Se ett förslag på hur man skulle kunna dela kalkylblad inom ett lärarlag för att sätta gemensamma betyg (du måste ha [[http://www.apple.com/quicktime/download/ |Quicktime]] installerat:


Hur gör man för att börja använda Googledocs?

När man har skapat ett googlekonto och loggat in kan man enkelt skapa ett dokument genom att välja New>Document. Sedna kan man med en gång börja skriva i det dokument som man har skapat. En rekommendation är att först spara dokumentet under ett namn (File>Rename). Antingen kan man alltså skriva själv och därefter välja att dela dokumentet, eller dela det så fort man har skapat ett tomta blad och börja skriva tillsammans. För att dela ett dokument väljer man Share>Share with others i det översta högra hörnet. Därefter anger man om den eller de man delar dokumentet med ska kunna skriva i dokumentet (collaborate) eller endast se det (viewers) och skriver i personernas mailadresser i fönstret. Man kan sedan välja att skicka en personlig text till de man vill dela dokumentet med eller inte. Så fort man har gjort detta är dokumentet öppet för de personer som man vill samarbeta med. Vill studenterna kunna samarbeta synkront inuti ett dokument är ett tips att man använder sig av Googlechat som finns som verktyg i iGoogle, den personliga desktop-applikation som man automatiskt får tillgång till när man har ett googlekonto. Då kan en grupp studenter som väljer att arbeta vid samm tidpunkt i ett dokument, textchatta kring detta. Det går förstås bra att använda vilket chattverktyg man vill för detta. Ännu smidigare kan förstås vara att använda voicechat via Skype medan man skriver. Givetvis går det också bra att skriva i dokumentet vid olika tidpunkter. När man väljer att dela det med fler personer, t ex läraren, går man helt enkelt bara till Share>Share with others och delar ut det till den personen. Viktigt är förstås att läraren då har get sin emailadress till studenterna och att även läraren har ett googlekonto (man behöver dock inte ha en gmail-adress för att kunna skapa ett googlekonto och använda googledocs).

Jag vill veta mer!

För att lära sig mer om googledocs kan man gå en Virtual Tour .
Fler tips på hur man kan använda googledocs för uppsatsskrivning, både som lärare och student finns i följande tutorials:


Watch Google Docs for Teachers Introduction in 5 Minutes in Family  |  View More Free Videos Online at Veoh.com
Watch Google Docs for Students Introduction in 6 Minutes in Family  |  View More Free Videos Online at Veoh.com