Etherpad är ett nytt och smidigt verktyg för att arbeta tillsammans med flera personer samtiidgt med en text. Den stora skillnaden mellan Googledocs och Etherpad är att i Etherpad ser man vad de andra personerna skriver precis samtidigt som de skriver det, i realtid, medan man i Googledocs måste trycka på "spara"-knappen när man har skrivit något i dokumentet för att det ska bli synligt för de man samarbetar med även om de är inne och arbetar i dokumentet samtiidgt. Etherpad är därför användbart när man t ex brainstormar kring dispositionen av en uppsats eller vill skriva kortare texter tillsammans. Det går snabbt att arbeta tillsammans eftersom man hela tiden ser vad de andra skriver precis när de skriver det. En fördel med Etherpad är också att varje person som arbetar i dokumentet har en speciell färgmarkering på dne text han/hon skriver in, vilket gör att man utan problem kan se vem som har skrivit vad. Man behöver inte heller skapa ett konto för att kunna använda Etherpad, man kan bara gå in från Etherpads sajt och öppna ett nytt dokument och sedan mailar man adressen till de man vill dela det med. Nackdelen är att Etherpad på det sättet inte är särskilt säkert, det dokument man skapar kan man endast komma tillbaka till genom att komma ihåg URL:en och det är alltså inte låst för omvärlden (även om det inte är srskilt troligt att någon annan kommer åt det eftersom det skapas en slumpmässig URL för varje dokument. En annan nackdel jämfört med Googledocs är att eftersom verktyget är mycket enkelt finns det inga formatteringsverktyg. Det är helt enkelt en yta att skriva på tillsammans när man inte har några andra krav än att det ska vara lätt, gå snabbt och att man ska kunna arbeta i realtid. Man kan spara efter att man har gjort ändringar i dokumentet och komma tillbaka vid senare tidpunkt och göra nya ändringar, dokumentet sparas på den URL som man får. Det finns också ett chattfönster. Testa gärna verktyget!